Aktualności

#Ludzie IT: Anna Czech - uczestniczka Akademii Altimi

Co zachęciło Panią do wzięciu udziału w Akademii? Na jakim etapie edukacji była Pani w momencie podejmowania tej decyzji?

O Akademii Altimi przeczytałam na jednej ze stron z ogłoszeniami o pracę. Byłam wówczas na trzecim roku studiów na Politechnice Opolskiej i rozpoczynałam poszukiwania stażu związanego z moim kierunkiem. Od dłuższego czasu interesowałam się technologiami webowymi, dlatego, kiedy dowiedziałam się o Akademii JavaScript, wiedziałam, że chciałabym wziąć w niej udział.

Akademia Altimi to autorski program praktyk skierowany do studentów i absolwentów kierunków informatycznych. Co, Pani zdaniem, wyróżnia go na tle ofert szkoleniowych oraz innych projektów stażowych?

W Akademii mogłam jednocześnie realizować swoje cele zawodowe, pracować nad konkretnymi projektami oraz uczestniczyć w zajęciach i kontynuować edukację – ten element był dla mnie bardzo istotny. Co więcej, nie musiałam ponosić kosztów udziału w Akademii, a za swoją pracę otrzymywałam wynagrodzenie. Staż trwał trzy miesiące. Najważniejszym aspektem była realizacja projektów pod czujnym okiem doświadczonego programisty, który pomagał poprawić błędy i dzielił się celnymi spostrzeżeniami na temat naszego kodu.

Jakie zadania realizowała Pani w ramach Akademii?

Zespołowo pracowaliśmy nad aplikacją i codziennie dyskutowaliśmy o postępach i wątpliwościach związanych z projektem. Stanęłam przed wyzwaniem utworzenia sklepu internetowego w technologii Angular JS. Na początku zaprojektowaliśmy design aplikacji, który wymagał drobnych poprawek – chciałam, aby aplikacja była utworzona zgodnie z najnowszymi trendami we front-endzie. Później krok po kroku wprowadzaliśmy nowe funkcjonalności – połączyliśmy aplikację z bazą danych, dodaliśmy funkcję logowania, koszyk zakupowy, wykorzystaliśmy również Google API.

Co dał Pani udział w projekcie? Jak wyglądała dalsza ścieżka rozwoju w firmie Altimi?

Podczas Akademii miałam szansę poznać i zgłębić technologie oraz zagadnienia, które na studiach nie były omawiane, a jeżeli były, to tylko od strony teoretycznej. Do sukcesów mogę zaliczyć zdobycie w tak krótkim czasie praktycznych umiejętności – po 3 miesiącach mogłam pochwalić się działającą aplikacją i wiedzą, której uczelnie nie zawsze dostarczają. Po zakończeniu praktyk nasza wiedza została zweryfikowana za pomocą egzaminu, który przeprowadzony został w formie testu. Później rozpoczęły się przygotowania do prawdziwego projektu – poznawaliśmy poszczególne elementy aplikacji i proces jej developmentu. Po raz pierwszy mogłam zobaczyć jak wygląda praca nad komercyjnym projektem – proces organizacji i podziału zadań, przebieg spotkań, z jakimi wyzwaniami muszą zmierzyć się na co dzień programiści. Po 2 miesiącach zostałam zrekrutowana do projektu dla dużej niemieckiej firmy: zajmuję się stronami internetowymi służącymi do konfiguracji produktów.

Co docenili przełożeni? Jak zdobyte umiejętności wykorzystała Pani w aktualnie realizowanych projektach?

Myślę, że doceniona została m. in. determinacja. Nauczyłam się, że kiedy coś nie działa, nie można się zniechęcać. Problem należy podzielić na kilka mniejszych zagadnień i znaleźć rozwiązanie. Technologie webowe, które poznałam podczas Akademii: Javascript, JQuery, HTML, CSS i Sass są technologiami, których używam na co dzień w projekcie. Przydatna okazała się również wiedza z zakresu systemów kontroli wersji i narzędzi służących do zautomatyzowania procesu budowy oprogramowania.

Jakie umiejętności trzeba posiadać, żeby wziąć udział w projekcie? Jak chciałaby Pani zachęcić młodych programistów do udziału w programie stażowym Altimi?

Osoba przystępująca do Akademii powinna posiadać podstawową wiedzę i umiejętność posługiwania się wybranym językiem programowania. Niezbędna jest znajomość języka angielskiego, przynajmniej w stopniu dobrym i nastawienie na osiągnięcie celu – wymagania nie są wysokie. Udział w Akademii Altimi to możliwość zdobycia pierwszych doświadczeń, rozwój umiejętności w różnych językach programowania i świadome budowanie kariery. Jeżeli sprawdzimy się podczas okresu próbnego, mamy szansę na pracę przy ciekawych, międzynarodowych projektach, w obszarze aplikacji mobilnych, webowych, embedded, QA czy IoT.
 
Social media
Kontakt
Główna siedziba
Ostrowskiego 13c
53-238 Wrocław, Poland
phone: +48 71 786 08 00
mail: biuro@altimi.com

 
mapa
Copyright © Altimi