Klauzula Informacyjna

Administratorem Twoich danych osobowych jest Altimi Solutions Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ostrowskiego 13c, 53-238 Wrocław.
Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celu przedstawienia ofert współpracy oraz przeprowadzenia obecnych i przyszłych procesów rekrutacyjnych.
 
Za wyraźną Twoją zgodą możemy przetwarzać Twoje dane osobowe w celach marketingu bezpośredniego własnych produktów i usług oraz przesyłania informacji handlowych środkami komunikacji elektronicznej, na podany przez Ciebie adres e-mail oraz numer telefonu.
 
Chcemy też Ciebie zapewnić, że każda ze zgód jest dobrowolna i może być w każdej chwili odwołana. Wystarczy wysłać taką informację na adres e-mail:  zgody@altimi.com  
W związku z tym, że przetwarzamy Twoje dane osobowe na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, aż do momentu jej wycofania:
 
  • Masz prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania.
  • Masz też prawo do usunięcia, ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
  • Masz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uznasz, iż przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy – ul. Stawki 2, Warszawa.
 
Jeśli będzie to konieczne mamy prawo przekazywać Twoje dane, abyśmy mogli realizować procesy rekrutacji. Będziemy przekazywać dane wyłącznie trzem grupom: osobom upoważnionym przez nas, tj. naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do tych danych, aby wykonywać swoje obowiązki, podmiotom przetwarzającym, którym zlecimy to zadanie, innym odbiorcom danych, tj. Klientom Spółki na rzecz, których świadczymy usługi. Ponadto Twoje dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom prawnym na podstawie przepisów prawa.
 
Jeśli Klient Spółki na rzecz, którego świadczymy usługi ma siedzibę poza granicami Europy np. USA to będziemy przekazywać Twoje dane gwarantując, że będą one odpowiednio zabezpieczone i chronione.
Ponadto Twoje dane mogą być udostępnione innym Spółkom z Grupy Altimi, tj.: Altimi Sp. z o.o. SK, Altimi Sp. z o.o., Softiti Sp. z o.o.


 
Kontakt
Główna siedziba
Ostrowskiego 13c
53-238 Wrocław, Poland
phone: +48 71 786 08 00
mail: biuro@altimi.com
zapytania ofertowe: kontakt@altimi.com

 
mapa
mapa
Copyright © Altimi