W Altimi jesteśmy Twoim kreatorem innowacji cyfrowych, czerpiąc z głębokiej puli talentów ponad miliona programistów w Europie Środkowej i Wschodniej.

Co zyskujesz będąc naszym partnerem:

• Szeroka sieć najlepszych talentów IT z całej Europy Środkowo-Wschodniej
• Znajomość w zakresie rozwoju oprogramowania
• Ekspertyza w rozwiązaniach chmurowych
• Elastyczne metody dostarczania
• Średnio 30-40% redukcji kosztów

Planowanie i realizacja projektów

Usprawniamy rozwój nowych produktów w domenie cyfrowej lub dodajemy cyfrowy wymiar do istniejących produktów. Altimi stosuje strategię zorientowaną na klienta podczas opracowywania nowych produktów lub usług. Wykorzystując rozwiązania natywne dla chmury, przyspieszamy rozwój i budujemy w oparciu o sprawdzone technologie.

Rozwój produktów cyfrowych

 • Szybkie tworzenie prototypów produktów i budowanie MVP, mających przyspieszyć proces wprowadzania nowych produktów na rynek.
 • Tworzenie aplikacji webowych i mobilnych przy użyciu najlepszych technologii front-end, aby dostarczyć użytkownikom przyjazne aplikacje.

Platformy samoobsługowe

 • Radykalna zmiana w podejściu automatyzacji, przechodząc na platformy samoobsługowe, wykorzystujące nowe metody obsługi klientów, obsługę partnerów, dostawców i klientów biznesowych.

Nowe architektury IT i integracje

 • Etapowe projektowanie i wdrażanie architektury zorientowanej na usługi (SOA)
 • Tworzenie interfejsów REST API umożliwiających komunikację między różnymi aplikacjami lub systemami komputerowymi. 

Platformy danych

 • Wykorzystanie narzędzi programistycznych opartych na chmurze do dostarczania solidnych platform danych
 • Praca nad inżynierią danych i budowaniem przekaźników programowalnych dla aplikacji wykorzystujących sztuczną inteligencję
 • Pomoc we wprowadzeniu podejścia opartego na danych poprzez bezproblemowe przechowywanie  danych i raportowanie

Implementacje rozwiązań chmurowych

 • Realizacja projketów Greenfield, polegających na tworzeniu infrastruktury IT od podstaw
 • Tworzenie architektury aplikacji natywnych dla chmury
 • Proces przenoszenia danych, aplikacji, mocy obliczeniowej i innych zasobów cyfrowych z lokalnego centrum danych organizacji do centrum danych prowadzonego przez dostawcę chmury
 • Proces przenoszenia danych na chmurę publiczną, z istniejących, lokalnych centrów hostingowych

Cyberbezpieczeństwo i specjalistyczne usługi

 • Zastosowania kryptografii, skanowanie i wykrywania zagrożeń, stosowanie protokołów do dekodowania/kodowania
 • Projektowanie i implementacja systemów wbudowanych – np. rozwój aplikacji mobilnych na platformę Android, rozwój dekoderów, przetwarzanie sygnałów/wideo
 • Programowanie kontrolerów PLC, tworzenie wizualizacji dla paneli HMI oraz rozbudowa systemów wizyjnych OCR

Modele współpracy

  

Dzięki naszym działom Product Design i Software Development pomagamy naszym klientom w budowaniu wizji i mapy drogowej produktu. Pomagamy zaprojektować docelową architekturę i przygotować grunt pod jej dostarczenie w zwinny, przyrostowy sposób.

  

 • Altimi zapewnia samoorganizujące się zespoły programistyczne SCRUM wraz z Project Managerami. Zespół współpracuje z Product Ownerem klienta i Interesariuszami w celu zbudowania backlogu, zaplanowania i dostarczenia funkcjonalności zgodnie z ustaleniami.

 • Altimi świadczy usługę zarządzaną koordynowaną przez dedykowanego Service Managera, zapewniającą wysoką dostępność i monitorowanie aplikacji działających w infrastrukturze chmurowej w imieniu klienta, zgodnie z ustaloną umową o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA).

  

Altimi zapewnia inżynierów, którzy rozszerzają możliwości i kompetencje istniejących zespołów naszych klientów. Zajmujemy się większością wiodących technologii frontendowych i backendowych, cloud computing, wykorzystywanych w tworzeniu nowoczesnych aplikacji biznesowych. Kierownik Projektu, z ramienia Altimi, zapewnia płynną współpracę i upewnia się, że wszystkie cele i mierniki wydajności są na swoim miejscu.

Ponad 90% klientów współpracuje z nami przy kolejnych projektach

Zobacz nasze realizacje

Dostarczyliśmy rozwiązania dla wielu branż: fintech, energetyka, transport, logistyka, opieka zdrowotna, e-commerce i inne.