W Altimi jesteśmy Twoim kreatorem innowacji cyfrowych, czerpiąc z głębokiej puli talentów ponad miliona programistów w Europie Środkowej i Wschodniej.

Co zyskujesz będąc naszym partnerem:

• Szeroka sieć najlepszych talentów IT z całej Europy Środkowo-Wschodniej
• Znajomość w zakresie rozwoju oprogramowania
• Ekspertyza w rozwiązaniach chmurowych
• Elastyczne metody dostarczania
• Średnio 30-40% redukcji kosztów

Usługi

Tworzenie 
Produktów
Cyfrowych 

 • Cyfrowe prototypowanie, Projektowanie stron internetowych, 
 • Tworzenie aplikacji webowych,
 • Tworzenie aplikacji mobilnych,
 • Tworzenie niestandardowych rozwiązań,
 • Platformy samoobsługowe,
 • Automatyzacja procesów

 
Platformy
danych

 • Inżynieria danych, 
 • Nauka o danych,
 • BI
 • Strategia danych dla lepszego i szybszego podejmowania decyzji
Architektura systemowa i integracja systemów
 • Migracja, optymalizacja i modernizacja na platformach AWS, Azure, GCP
 • Etapowe projektowanie i implementacja architektury zorientowanej na usługi
 • Opracowywanie interfejsów API REST w celu rozwoju systemów lub integracji ze starszymi systemami
Cyberbezpieczeństwo i
wyspecjalizowane
rozwiązania IT
 • Projektowanie i wdrażanie rozwiązań wbudowanych, sterowników PLC i aplikacji kryptograficznych za pomocą bezpiecznego standardu

Modele współpracy

3 modele współpracy z naszą firmą.

  

Dzięki naszym działom Product Design i Software Development pomagamy naszym klientom w budowaniu wizji i mapy drogowej produktu. Pomagamy zaprojektować docelową architekturę i przygotować grunt pod jej dostarczenie w zwinny, przyrostowy sposób.

  

 • Altimi zapewnia samoorganizujące się zespoły programistyczne SCRUM wraz z Project Managerami. Zespół współpracuje z Product Ownerem klienta i Interesariuszami w celu zbudowania backlogu, zaplanowania i dostarczenia funkcjonalności zgodnie z ustaleniami.

 • Altimi świadczy usługę zarządzaną koordynowaną przez dedykowanego Service Managera, zapewniającą wysoką dostępność i monitorowanie aplikacji działających w infrastrukturze chmurowej w imieniu klienta, zgodnie z ustaloną umową o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA).

  

Altimi zapewnia inżynierów, którzy rozszerzają możliwości i kompetencje istniejących zespołów naszych klientów. Zajmujemy się większością wiodących technologii frontendowych i backendowych, cloud computing, wykorzystywanych w tworzeniu nowoczesnych aplikacji biznesowych. Kierownik Projektu, z ramienia Altimi, zapewnia płynną współpracę i upewnia się, że wszystkie cele i mierniki wydajności są na swoim miejscu.

Ponad 90% klientów współpracuje z nami przy kolejnych projektach

Zobacz nasze realizacje

Dostarczyliśmy rozwiązania dla wielu branż: fintech, energetyka, transport, logistyka, opieka zdrowotna, e-commerce i inne.