Kategorie
All Case Study PL Dla klienta - PL JavaScript React Native

Front-end dla webowej platformy pracowniczej 

Klient

Twórca rozwiązania skupiającego się na profilaktyce zdrowia psychicznego pracowników i dobrobytu pracowników, w celu redukcji wypalenia zawodowego, absencji i rotacji. Dzięki webowemu rozwiązaniu pracownicy i ich rodziny mają bezpośredni dostęp do listy specjalistów od ds. zdrowia lub wspierających treści.

 

Wyzwanie

Klient potrzebował dodatkowych zasobów rozwojowych, które rozszerzyłby zespół Klienta w obszarze developmentu. Altimi głównie pomagało w rozwoju i projektowaniu front-endu, a także pracowało nad aplikacjami mobilnymi z wykorzystaniem React Native. Klient współpracował, z ramienia Altimi,  z menedżerem projektu, trzema programistami i designerem .

 

Rezultat

• Poprawa jakości aplikacji
• Wydanie wersji mobilnej
• Efektywniejsze zarządzanie projektem

Kategorie
All C++ Case Study PL Dla klienta - PL Embedded Linux iOS

Kompleksowe rozwiązania dla STB i IPTV

Klient

Jeden z największych dostawców oprogramowania dla rynku dekoderów telewizji satelitarnej i rozwiązań IPTV. Klient dostarcza własny system operacyjny, niezależną platformę oprogramowania do interaktywnej telewizji, która ma zostać ustanowiona jako globalny standard.

 

Wyzwanie

• Rozbudowa istniejącego stosu oprogramowania w celu dodania funkcji wideo na żądanie
• Rozbudowa istniejącego interfejsu użytkownika poprzez dodanie serii ekranów związanych z funkcjonalnością PVR
• Opracowanie nowego natywnego interfejsu użytkownika
• Przygotowanie architektury i implementacja mechanizmów do zbierania różnych informacji

Rozwiązanie

• Outsourcing zespołu
• Opracowanie oprogramowania
• Zespół ekspertów dostępny przez 24 godziny, posiadających wiedzę w różnych dziedzinach: DVB, IPTV, C++, Embedded Linux i Multiscreen (iOS, Android, Smart TV).

 

Rezultat

• Bezproblemowe działanie z przyjaznym interfejsem użytkownika, który został opracowany dla rodziny STB i dużych systemów telewizyjnych
• Opracowanie aplikacji mobilnej do zdalnego sterowania STB, co zwiększa komfort użytkowania
• Poprawa doświadczenia użytkowników podczas oglądania filmów poprzez dostarczanie innowacyjnych, interaktywnych usług za pośrednictwem sieci radiowych i szerokopasmowych
• Wszystkie rozwiązania zostały przetestowane ręcznie lub automatycznie
• Rozbudowa pozycji lidera rynku 

Kategorie
.NET All C# Case Study PL Dla klienta - PL MS SQL Xamarin

Pełne wsparcie oraz rozwój oprogramowania WMS

Klient

Duński specjalista od rozwiązań logistycznych. Firma oferuje pełne rozwiązania zarządzania magazynem, w tym spersonalizowane oprogramowanie WMS.

Wyzwanie

Klient poszukiwał wysoko wykwalifikowanych deweloperów .NET i Mobile, z umiejętnościami analitycznymi, aby wzmocnić swoją drużynę deweloperską.

Rozwiązanie

Altimi w krótkim czasie zbudował zespół składający się z głównego inżyniera systemu backendowego, starszego programisty aplikacji mobilnych, projektanta UX/UI oraz kierownika projektu, aby współpracować z klientem nad definiowaniem i planowaniem projektu. Doradzaliśmy naszym klientom podczas procesu selekcji i polecaliśmy nowoczesne technologie, które można wykorzystać do tworzenia nowych produktów i planowania projektów. Po fazie planowania zespół deweloperski został rozszerzony i Altimi rozpoczęło realizację zaplanowanych prac. Projket prowadzony był w metodologii Agile, a kluczem do sukcesu było bliska współpraca z kierownikiem produktu klienta oraz zespołem programistów.

Kategorie
.NET All Azure Case Study PL Core Dla klienta - PL React Native

Tworzenie oprogramowania, stron internetowych i urządzeń mobilnych dla firmy outsourcingowej

Klient

Klient oferuje usługi, dla małych i średnich przedsiębiorstw, głównie na Islandii, w zakresie doradztwa biznesowego, usług marketingu cyfrowego oraz outsourcingu projektów IT.

Wyzwanie

Klient potrzebował partnera do wsparcia w zakresie programowania, tworzenia stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Rozwiązanie

Usługi Altimi obejmowały programowanie, zarządzanie projektem, projektowanie oraz kontrolę jakości. Altimi dostarczał różne rozwiązania od podstaw, w tym niektóre oparte na Azure z wykorzystaniem ASP.NET Core oraz inne projekty mobilne i webowe oparte na React Native. Programiści Altimi tworzyli usługi baz danych (DBaaS), „standardowe” bazy danych, sieci wirtualne itp.

Rezultat

• Standaryzacja pracy
• Poprawa zarządzania projektem (koszty i harmonogram)
• Zaangażowanie 16 członków zespołu Altimi

Kategorie
All Case Study PL Dla klienta - PL React Native

Aplikacje mobilne dla branży eventowej

Klient

BuddyApp to społeczna aplikacja mobilna, która służy do tworzenia wydarzeń lub organizowania czasu wolnego.

Wyzwanie


Klient zlecił firmie Altimi stworzenie natywnej aplikacji mobilnej. Celem było wydanie działającego oprogramowania przy użyciu React Native.

Rozwiązanie

Została opracowana aplikacja mobilna, która służy do tworzenia wydarzeń i poznawania nowych ludzi zarówno na systemie iOS, jak i Android. Programiści z Altimi, którzy pracowali zarówno nad front-endem, jak i back-endem, zaktualizowali stary kod i dodali nowe funkcje, umożliwiające klientowi wydanie nowej wersji aplikacji.

Rezultat

Praca programistów z Altimi znacznie poprawiła jakość aplikacji. Wdrożenie ważnej aktualizacji nastąpiło, a wydajność aplikacji została poprawiona.