Kategorie
All Case Study PL Dla klienta - PL JavaScript React Native

Front-end dla webowej platformy pracowniczej 

Klient

Twórca rozwiązania skupiającego się na profilaktyce zdrowia psychicznego pracowników i dobrobytu pracowników, w celu redukcji wypalenia zawodowego, absencji i rotacji. Dzięki webowemu rozwiązaniu pracownicy i ich rodziny mają bezpośredni dostęp do listy specjalistów od ds. zdrowia lub wspierających treści.

 

Wyzwanie

Klient potrzebował dodatkowych zasobów rozwojowych, które rozszerzyłby zespół Klienta w obszarze developmentu. Altimi głównie pomagało w rozwoju i projektowaniu front-endu, a także pracowało nad aplikacjami mobilnymi z wykorzystaniem React Native. Klient współpracował, z ramienia Altimi,  z menedżerem projektu, trzema programistami i designerem .

 

Rezultat

• Poprawa jakości aplikacji
• Wydanie wersji mobilnej
• Efektywniejsze zarządzanie projektem

Kategorie
.NET All Azure Case Study PL Core Dla klienta - PL React Native

Tworzenie oprogramowania, stron internetowych i urządzeń mobilnych dla firmy outsourcingowej

Klient

Klient oferuje usługi, dla małych i średnich przedsiębiorstw, głównie na Islandii, w zakresie doradztwa biznesowego, usług marketingu cyfrowego oraz outsourcingu projektów IT.

Wyzwanie

Klient potrzebował partnera do wsparcia w zakresie programowania, tworzenia stron internetowych i aplikacji mobilnych.

Rozwiązanie

Usługi Altimi obejmowały programowanie, zarządzanie projektem, projektowanie oraz kontrolę jakości. Altimi dostarczał różne rozwiązania od podstaw, w tym niektóre oparte na Azure z wykorzystaniem ASP.NET Core oraz inne projekty mobilne i webowe oparte na React Native. Programiści Altimi tworzyli usługi baz danych (DBaaS), „standardowe” bazy danych, sieci wirtualne itp.

Rezultat

• Standaryzacja pracy
• Poprawa zarządzania projektem (koszty i harmonogram)
• Zaangażowanie 16 członków zespołu Altimi

Kategorie
All Case Study PL Dla klienta - PL React Native

Aplikacje mobilne dla branży eventowej

Klient

BuddyApp to społeczna aplikacja mobilna, która służy do tworzenia wydarzeń lub organizowania czasu wolnego.

Wyzwanie


Klient zlecił firmie Altimi stworzenie natywnej aplikacji mobilnej. Celem było wydanie działającego oprogramowania przy użyciu React Native.

Rozwiązanie

Została opracowana aplikacja mobilna, która służy do tworzenia wydarzeń i poznawania nowych ludzi zarówno na systemie iOS, jak i Android. Programiści z Altimi, którzy pracowali zarówno nad front-endem, jak i back-endem, zaktualizowali stary kod i dodali nowe funkcje, umożliwiające klientowi wydanie nowej wersji aplikacji.

Rezultat

Praca programistów z Altimi znacznie poprawiła jakość aplikacji. Wdrożenie ważnej aktualizacji nastąpiło, a wydajność aplikacji została poprawiona.