Cyberbezpieczeństwo i specjalistyczne usługi

  • Zastosowania kryptografii, skanowanie i wykrywania zagrożeń, stosowanie protokołów do dekodowania/kodowania
  • Projektowanie i implementacja systemów wbudowanych – np. rozwój aplikacji mobilnych na platformę Android, rozwój dekoderów, przetwarzanie sygnałów/wideo
  • Programowanie kontrolerów PLC, tworzenie wizualizacji dla paneli HMI oraz rozbudowa systemów wizyjnych OCR