Nowe architektury IT i integracje

  • Etapowe projektowanie i wdrażanie architektury zorientowanej na usługi (SOA)
  • Tworzenie interfejsów REST API umożliwiających komunikację między różnymi aplikacjami lub systemami komputerowymi.