W Altimi jesteśmy Twoim kreatorem innowacji cyfrowych, czerpiąc z głębokiej puli talentów ponad miliona programistów w Europie Środkowej i Wschodniej.

Co zyskujesz będąc naszym partnerem:

• Szeroka sieć najlepszych talentów IT z całej Europy Środkowo-Wschodniej
• Znajomość w zakresie rozwoju oprogramowania
• Ekspertyza w rozwiązaniach chmurowych
• Elastyczne metody dostarczania
• Średnio 30-40% redukcji kosztów

Services

Digital Product Development 

Digital Prototyping, Web design, App development, mobile development, custom development, Self-Service Platforms, Process Automation  

Data Platforms  

Data engineering, Data Science, BI, and Data Strategy for better and faster decision-making  

New IT Architectures & Integrations 

Migration, optimization, and modernization on AWS, Azure, GCP

Cybersecurity & Specialized Services 

Design and Implementation of an embedded solution, PLC, and Cryptography applications via secure standard

Planowanie i realizacja projektów

Usprawniamy rozwój nowych produktów w domenie cyfrowej lub dodajemy cyfrowy wymiar do istniejących produktów. Altimi stosuje strategię zorientowaną na klienta podczas opracowywania nowych produktów lub usług. Wykorzystując rozwiązania natywne dla chmury, przyspieszamy rozwój i budujemy w oparciu o sprawdzone technologie.

Modele współpracy

  

Dzięki naszym działom Product Design i Software Development pomagamy naszym klientom w budowaniu wizji i mapy drogowej produktu. Pomagamy zaprojektować docelową architekturę i przygotować grunt pod jej dostarczenie w zwinny, przyrostowy sposób.

  

  • Altimi zapewnia samoorganizujące się zespoły programistyczne SCRUM wraz z Project Managerami. Zespół współpracuje z Product Ownerem klienta i Interesariuszami w celu zbudowania backlogu, zaplanowania i dostarczenia funkcjonalności zgodnie z ustaleniami.

  • Altimi świadczy usługę zarządzaną koordynowaną przez dedykowanego Service Managera, zapewniającą wysoką dostępność i monitorowanie aplikacji działających w infrastrukturze chmurowej w imieniu klienta, zgodnie z ustaloną umową o gwarantowanym poziomie świadczenia usług (SLA).

  

Altimi zapewnia inżynierów, którzy rozszerzają możliwości i kompetencje istniejących zespołów naszych klientów. Zajmujemy się większością wiodących technologii frontendowych i backendowych, cloud computing, wykorzystywanych w tworzeniu nowoczesnych aplikacji biznesowych. Kierownik Projektu, z ramienia Altimi, zapewnia płynną współpracę i upewnia się, że wszystkie cele i mierniki wydajności są na swoim miejscu.

Ponad 90% klientów współpracuje z nami przy kolejnych projektach

Zobacz nasze realizacje

Dostarczyliśmy rozwiązania dla wielu branż: fintech, energetyka, transport, logistyka, opieka zdrowotna, e-commerce i inne.