Zgłoszenie Klienta

Dane Zgłaszającego

Dane zgłaszanej firmy

Oświadczam, że zapoznałem się z regulaminem*
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez „ALTIMI” Spółka z o.o. S.K., w celu świadczenia usługi będącej przedmiotem Regulaminu. „ALTIMI” Spółka z o.o. S.K. zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015 r. poz. 2135). Przyjmuję do wiadomości, że podanie danych jest dobrowolne i przysługuje mi prawo dostępu do ich treści oraz żądania ich poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia oraz usunięcia.*

Pola oznaczone * są obowiązkowe


Dane zgłoszonego Klienta są przekazywane do Opiekuna Klienta, który przejmuje obowiązki związane z procesem prezentacji i sprzedaży usług Altimi dla Klienta.

Social media
Kontakt
Główna siedziba
Ostrowskiego 13c
53-238 Wrocław, Poland
phone: +48 71 786 08 00
mail: biuro@altimi.com

 
mapa
Copyright © Altimi